Uw bedrijf in zwaar weer?

Uw bedrijf staat door sluiting of omzetverlies zwaar onder druk

Ondernemen betekent risico nemen. Die risico’s worden nog vergroot wanneer de overheid maatregelen neemt om het coronavirus de kop in te drukken. Uw bedrijf staat door sluiting of omzetverlies onder druk, misschien zelfs zover dat u niet meer weet wat te doen en van alle druk en stress niet meer kan slapen. Hoe nu verder?

Haal ik de volgende maand nog, kan ik de lasten nog betalen, moet ik gaan reorganiseren, ga ik failliet? Als deze gedachten de overhand krijgen is het hoog tijd om deskundigen in te schakelen. Iemand die het klappen van de zweep kent en weet hoe te handelen. Onze juristen, accountants en fiscalisten hebben kennis en ervaring op dit gebied en weten dat snel en adequaat handelen geboden is. Dat kan echter niet zonder inzicht in de stand van zaken.

Om snel dat inzicht te krijgen hebben de specialisten van Juridisch Support een QuickScan ontwikkeld. Deze geeft in korte tijd een redelijk beeld van de bedrijfsorganisatorische en financiële status van het bedrijf. Daaruit moet tevens blijken of de onderneming, al dan niet met aanpassingen, haar activiteiten kan voortzetten.

Direct contact? Bel naar: 085-303 74 26