Branche
Hulp aan (zakelijke) dienstverleners

Hulp aan (zakelijke) dienstverleners

Merkwaardig genoeg is dit niet de eerste sector waaraan wordt gedacht als het gaat om financiële crises. Deze groep wordt geacht zichzelf te kunnen redden. Maar net als andere ondernemingen ondervindt ook de (zakelijke) dienstverlener de gevolgen van grote economische schokken. Die schokken werken in deze sector soms nog wel zwaarder door dan in andere sectoren omdat dienstverlening het vooral moet hebben van voldoende en gekwalificeerd personeel. Een teruglopende omzet heeft daarom al gauw personele consequenties.Er is teveel personeel voor te weinig werk. Dat werknemers in Nederland een grote mate van bescherming genieten en bij gedwongen ontslag recht hebben op een vergoeding, maakt het vinden van een oplossing er niet gemakkelijker op.

Het snijden in het personeelsbestand is voor een werkgever die lang met deze mensen heeft samengewerkt een groot probleem dat menigeen voor zich uit schuift. In een dergelijke situatie doet de ondernemer er goed aan om externe expertise in te schakelen die dit samen met de ondernemer kan oplossen. Welke oplossing dat moet zijn is afhankelijk van de omstandigheden vandaar dat de deskundigen van Juridisch Support eerst in een quick scan onderzoeken wat de stand van zaken is en en welke oplossingen het meest voor de hand liggen. Dat zal snel moeten gebeuren om te voorkomen dat de problemen verergeren. De experts van Juridisch Support hebben daar ervaring mee en zijn in staat binnen enkele dagen een eerste indicatie te geven inclusief een stappenplan voor te ondernemen acties.

Als u het voorgaande herkent neem dan eens vrijblijvend contact op met Juridisch Support voor een QuickScan met aanbevelingen voor uw situatie.

Voor informatie of het maken van een afspraak bij u op kantoor of bedrijf kunt u bellen naar 085 – 3037426. Laat er geen gras over groeien en bel. Dat telefoontje kost niets maar is misschien wel het begin van een oplossing voor uw probleem.

Het team van Juridisch Support

Juridisch Support zal met u doornemen wat voor u het best passend is.

Juridisch Support Quickscan

De Quickscan van Juridisch Support geeft in korte tijd een redelijk beeld van de bedrijfsorganisatorische en financiële status van het bedrijf. Daaruit moet tevens blijken of de onderneming, al dan niet met aanpassingen, haar activiteiten kan voortzetten.

Direct contact? Bel naar: 085-303 74 26