Branche
Hulp aan ZZP’ers

Hulp aan ZZP’ers

Grootste risicogroep

Van oudsher zijn ZZP’ers kwetsbaar. Over het algemeen hebben zij geen enorm kapitaal. Als hun inkomen wegvalt, kan dat tot enorme problemen leiden. Zeker de ZZP’ers, die net op of onder de armoedegrens leven.

Veel ontslagen en faillissementen

Vooral als de maatregelen langer van kracht moeten blijven, leidt dat op termijn tot grote problemen. Men vreest dan voor een diepe recessie met veel ontslagen en faillissementen.

Het team van Juridisch Support

Juridisch Support zal met u doornemen wat voor u het best passend is.

Juridisch Support Quickscan

De Quickscan van Juridisch Support geeft in korte tijd een redelijk beeld van de bedrijfsorganisatorische en financiële status van het bedrijf. Daaruit moet tevens blijken of de onderneming, al dan niet met aanpassingen, haar activiteiten kan voortzetten.

Direct contact? Bel naar: 085-303 74 26