Oplossing

Behoud van de onderneming

Als uit de QuickScan blijkt dat een rendabele exploitatie met de nodige aanpassingen mogelijk is binnen uw bestaande organisatie, richten wij ons daarop. Die aanpassingen kunnen bestaan uit een vermindering van de schulden middels een crediteurenakkoord, overleg met de bank of belastingdienst of reductie van het personeelsbestand of bedrijfskosten. In die gevallen begeleiden wij u als de ondernemer,  waarbij indien nodig ook externe financieringsmogelijkheden worden betrokken.

Nieuwe regels crediteurenakkoord

Een crediteurenakkoord werd in het verleden nogal eens belemmerd doordat een paar crediteuren een dergelijk akkoord blokkeerden. Per 1 januari 2021 is echter een wet van kracht geworden die de mogelijkheid biedt om weigerachtige crediteuren te dwingen met een akkoord in te stemmen.

Juridische hulp uit onverwachte hoek

Ook rechters blijken in deze tijden van corona ondernemers te hulp te komen als zij door toedoen van overheidsmaatregelen in de klem dreigen te geraken. Dat doen zij door ondernemers / debiteuren in bescherming te nemen tegen grote crediteuren zoals verhuurders. Wij houden deze ontwikkelingen scherp in de gaten zodat we deze in de praktijk direct kunnen toepassen.

Als behoud van uw bestaande onderneming niet mogelijk blijkt

Als de conclusie moet zijn dat voortzetting van de activiteiten binnen de bestaande organisatie niet mogelijk is, onderzoeken wij de mogelijkheden om via een faillissement een doorstart te maken. Wij begeleiden de ondernemer richting faillissement, staan hem/haar bij in gesprekken met de curator en adviseren bij het realiseren van een doorstart van de activiteiten van uw onderneming na faillissement.

Direct contact? Bel naar: 085-303 74 26