Juridisch Support QuickScan

De Juridisch Support QuickScan.

Om snel inzicht te krijgen in uw situatie hebben de specialisten van Juridisch Support een QuickScan ontwikkeld. Deze geeft in korte tijd een redelijk beeld van de bedrijfsorganisatorische en financiële status van uw bedrijf. Daaruit moet tevens blijken of de onderneming, al dan niet met aanpassingen, haar activiteiten kan voortzetten.

De Juridisch Support QuickScan.

De QuickScan is gericht op inzicht in de volgende onderwerpen:

  • De status van het bedrijf in juridische, financiële en bedrijfsorganisatorische zin
  • Welke bedreigingen en kansen doen zich op korte termijn voor
  • Zijn er mogelijkheden aanwezig om een herstelproces in te zetten
  • De mogelijkheid van een crediteuren akkoord
  • Begeleiding naar een eventueel faillissement
  • Voorbereiding en begeleiding van een doorstart.

Behoud van de onderneming

Als uit de QuickScan blijkt dat een rendabele exploitatie met de nodige aanpassingen mogelijk is binnen uw bestaande organisatie, richten wij ons daarop. Die aanpassingen kunnen bestaan uit een vermindering van de schulden middels een crediteurenakkoord, overleg met de bank of belastingdienst of reductie van het personeelsbestand of bedrijfskosten. In die gevallen begeleiden wij u als de ondernemer, waarbij indien nodig ook externe financieringsmogelijkheden worden betrokken.

Direct contact? Bel naar: 085-303 74 26